نوبت دهی آنلاین مطب دکتر میر

قابل توجه مراجعين محترم

وقت های اعلام شده تنها زمان حضور شما در مرکز میباشد.

با توجه به شرایط مختلف و تراکم بیماران، زمان انجام خدمات ممکن است تا 3 ساعت طول بکشد


یکشنبه 1403/01/26

ساعت کار مطب :16:00 تا 19:00

ظرفیت تکمیل شد

دوشنبه 1403/01/27

ساعت کار مطب :16:00 تا 19:00

ظرفیت تکمیل شد

سه شنبه 1403/01/28

ساعت کار مطب :16:00 تا 19:00

ظرفیت تکمیل شددرباره

مطب دکتر احمد میر

  • درباره مطب
  • درباره دکتر میر


تماس با ما

دسترسی به مطب دکتر احمد میر